SYDV  Başkanlığı hizmetinde kullanılmak üzere, 1adet 4X4 Çift Kabinli araç aşağıdaki şartlarla4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usül

 

T.C.

HEMŞİN KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

BAŞKANLIĞIMIZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE

1 ADET 4X4 ARAÇ ALIMI İŞİNE AİT
 

İLAN METNİ

 

 

 1. İHALENİN KONUSU:

Başkanlığımız hizmetinde kullanılmak üzere, 1 adet 4X4 Çift Kabinli araç aşağıdaki şartlarla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usülü (21 f) ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 

2.İHALEYİ YAPAN İDARENİN

a) Adı-Adresi : Hemşin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

b) Telefon - Fax No. : 464 641 30 92 - 464 641 30 92

 

c) Elektronik Posta Adresi : hemsinsydv@hotmail.com

 

2-İHALE KONUSU ALIM İŞİNİN ADI : 1 Adet 4x4 Pick-Up (kamyonet) arazi taşıt aracı

b) Yapılacağı Yer : Hemşin Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati : 27/05/2014-10:00

 

3 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) Aracın herhangi bir borcunun olmaması,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

c) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler

d) Telgraf , faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir .

e) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Pazar 1. Asliye Mahkemesi yetkilidir.

 

A-GERÇEK KİŞİLERİN :

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

 

 

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2014 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

 

 

 1. SATIN ALINACAK ARACIN ÖZELLİKLERİ VE GÖREV YERİ:

a) 1 Ad. 4x4 Çift Kabinli Kamyonet (Pick-up) Aracın Teknik Özellikleri:

Cinsi ve Tipi : 1 (Bir) Adet 4x4 Çift Kabinli Kamyonet(Pick-up) (kamyonet tipi, dizel)

Kapasite : Asgari 3+1 kişi yolcu

Modeli : En az 2010 Model veya daha yeni model.

Hizmet Bölgesi ve Güzergâhı : Aşağıda belirtilmiştir.

 

 

ADET

YOLCU KAPASİTESİ (En Düşük)

MOTOR HACMİ (En az)

MODELİ (En Düşük)

KM(MAKSİMUM)

4x4 Çift Kabinli Kamyonet

1

3+1

2.500

2010

 

60,000

 

S. No

İşin/Hizmetin Adı

Miktarı

Birimi

Güzergah

1

Başkanlığımız bünyesinde yapılması gereken Hane ziyaretleri, ayni yardım dağıtımları vb işlerde kullanılmak üzere

1

Ad.

Hemşin İlçe sınırları, köyleri ve mahalleleri

 

b) Yapılacak İş :Satın alınacak 1 adet 4x4 Çift Kabinli Kamyonet yukarıda belirtilen güzergâhta iş ve işlemlerini yerine getirecektir.

c) Aracın Diğer Özellikleri :

4x4 Çift Kabinli Kamyonetlerin Özellikleri:

 • Aracın motoru en az 2.500 cc. Silindir hacminde,dizel yakıtlı olacaktır.
 • Aracın şanzımanı, 5 ileri vitesli tercihen otomatik tip olacaktır.
 • Araçta sürücü ve yolcu için hava yastığı mevcut olacaktır.
 • Aracın fren sistemi ABS tip olacaktır.
  • Araçta klima (ısıtma-soğutma) bulunacaktır.
  • Araçta radyo ve CD çalar.
 1. Aracın klima-havalandırma ve kalorifer tesisatı, akaryakıt ve kilometre göstergeleri devamlı olarak faal vaziyette olacak, koltukları ve tavan-taban döşemeleri eski veya yırtık olmayacak, aracın içi temiz olacaktır. Muayenesi, trafik sigortası, egzozt emisyon ölçümü yapılmış olacaktır.

 

20/05/2014

 

Zeynep GÖRÜCÜ TARHAN           Hamza TÜRKMEN

Vakıf Müdürü                                         Kaymakam

                                                               Vakıf Başkanı

( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)